اعلام روز قدس از جانب امام خمینی رحمه الله

اعلام روز قدس از جانب امام خمینی رحمه الله :

امام خمینی رحمه الله همواره در طیّ سالیان دراز خطر اسرائیل غاصب را به مسلمانان گوش زد می کردند، ولی هنگامی که در سال 1358 ش حملات وحشیانه صهیونیست ها به مردم مظلوم فلسطین شدت پیدا کرد امام رحمه الله پیامی به این شرح صادر کردند:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

 «من در طیّ سالیان دراز خطر اسرائیل غاصب را گوش زد مسلمین نموده ام که اکنون این روزها به حملات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران می کند. من از عموم مسلمانان جهان و دولت های اسلامی می خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنیم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان روز قدس انتخاب، و طیّ مراسمی هم بستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند. از خداوند متعال پیروزی مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم.

و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته روح اللّه الموسوی الخمینی (17/5/58)»

روز قدس، از دیدگاه امام خمینی ره

امام امت رحمه الله درباره چگونگی گرامی داشت روز قدس می فرمایند:

  روز قدس، یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است؛ روز مقابله ملت هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیرآمریکا بودند. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می کنند به آنچه باید بکنند و منافقین ـ آنهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی ـ در این روز بی تفاوت هستند... باید همان طور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه های فساد را به زباله دان ها بریزند..

پیر بیدار انقلاب، حضرت امام خمینی رحمه الله در پیامی به مناسبت روز قدس این چنین فرمودندروز قدس روز اسلام است. روز قدس، روزی است که اسلام را باید احیا کرد... روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمّال خبیث شما، واقع نخواهد شد. روز قدس روز حیات اسلام است. باید مسلمین به هوش بیایند. باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند.

امام راحل ره در جای دیگری در مورد روز قدس می فرماید : «روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی‌توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می‌دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم همچنین او در شرح جهانی بودن این روز گفت: «روز قدس، جهانی است، و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند، در مقابل مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند... روز قدس، روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود باید ملتهای مستضعف در مقابل مستکبرین اعلان وجود بکنند، باید همانطور که ایران قیام کرد، و دماغ مستکبرین را به خاک مالید، و خواهد مالید، تمام ملتها قیام کنند، و این جرثومه‌های فساد را به زباله‌دانها بریزند.

لیلة القدر تاریخ اسلام

مقام معظم رهبری درباره روز قدس می فرمایند:

اکنون، جمعه آخر ماه مبارک رمضان ـ که از سوی امام راحل عظیم ما رحمه الله روز قدس نامیده شده ـ در پیش روی ماست. [باید] روز قدس را و همه این ایام حساس را که لیلة القدر تاریخ اسلام است، به بیداری و هشیاری بگذرانیم و تا مطلع الفجر نجات ملت های مسلمان و مخصوصا ملت شجاع و مظلوم فلسطین، دست از تلاش نکشیم. این جانب امیدوارم ملت بزرگ ما در این روز قدس نیز مانند همیشه با حضور یکپارچه خود در خیابان ها و راه پیمایی تا محل نمازهای جمعه، فریاد رسا و غریو رعدگون خود را به گوش جهانیان برساند و تکرار کند که امت امام خمینی عظیم، همواره در کنار فلسطین، و خصم دشمنان آن خواهد بود.

پس از دعوت حضرت امام راحل ره همه ساله ملت سلحشور وغیرتمند کشورمان در تمامی شهر ها ی کوچک وبزرگ و بلکه همه ی ا نسان ها ی آزاده ی جهان حتی در کشورهای غیر اسلامی مانند آمریکا وانگلیس.....با برگزاری راهپیمایی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین پرداخته وانزجار خود را از رژیم نژادپرست وغاصب وجعلی صهیونیستی ابراز می دارند. امسال روز جهانی قدس در شرایطی برگزار می شودکه جاهلیت مدرن وکودک کشی ومظلوم کشی بر جهان خصوصا جهان اسلام سایه افکنده ودست تجاوز استکبار هرروز به نوعی براین ظلمها درازتر وعملکردشان هر روز پیچیده تر شده است لذا درچنین شرایطی که اکثر کشورهای اسلامی منطقه با مشکل مواجه‌اند و افرادی با فهم غلط نسبت به دین اقدام به نسل‌کشی می‌کنند، این روز باهمگرایی و همبستگی جوامع مسلمان ،نه تنها تجلی آرمان فلسطین،بلکه فریاد وحدت امت اسلام علیه جاهلیت مدرن و کودک‌کشی از غزه تا یمن"وابراز انزجار از حیله های تفرقه افکنی و داعش وطالبان سازی استکباروصهیونیست است وآن میراث ارجمند امام خمینی(ره) نشانه تعهد، انسان‌دوستی و مسئولیت انسانی - اسلامی همه افرادی است که حق را پاس داشته وظلم و باطل را محکوم می‌کنند.

مقام معظم رهبری در یک تعبیر حکیمانه روز قدس را لیله القدرتاریخ اسلام معرفی فرمودندهمانطوریکه در لیله القدر با تلاش وعبادت و رازو نیازو تفکر در گذشته وتلاش برای جبران اشتباهات آن می توانیم سرنوشت خود را رقم بزنیم در روز قدس نیز با تفکر وبر گشتن از اشتبا هات جهان اسلام ومسلمانان که همانا جهل و تفرقه ی ساخته وتحمیلی استکبار میباشد می توانیم سرنوشت ووضعیت جهان اسلام را تغییر داده وجهان اسلام با تفکر ناب محمدی وعلوی بنا کنیم.


بانگ جرس

وقت است تا برگ سفر بـر باره بنديم                     دل بر عبور از سد خـــــار و خاره بنديم

از هر كران بانگ رحيل آيد به گوشم                     بانگ از جرس برخاست واي من خموشم

دريــــــادلان راه سفر در پيش دارند                   پا در ركـــــــــــاب راهوار خويش دارند

گــــــاه سفر را چاووشان فرياد كردند                   منزل به منزل حـــــــال ره را ياد كردند

گـــاه سفر آمد نه هنگام درنگ است                 چاووش مي‌گويد كه ما را وقت تنگ است

گــــــــــــاه سفر آمد برادر! گام بردار                  چشم از هوس، از خورد، از آرام بـــــردار

گـــــاه سفر آمد برادر! ره دراز است                   پـــــروا مكن بشتاب، همت چاره‌ ساز است

گــــــاه سفر شد باره بر دامن برانيم                 تــــــــــــــــــــــا بوسه‌گاه وادي ايمن برانيم

وادي نه ايمن، هان مگو، بايد سفركرد               از هفت وادي در طلب بايد گذر كـــــــــــرد

وادي نه ايمن، رهزنان در رهگذارند                   بيم حــــــــــــرامي نيست، ياران هوشيارند

وادي نه ايمن، جاده هموار است ما را                اميد بر عزم جلودار است مـــــــــــــــا را

وادي پر از فرعونيان و قبطيان است                   موسي جلودار است و نيل اندر ميان است

تكريتيان (صد- دام) در هر گام دارند                  راه‌آشنايان، ره به مقصد مــــــي‌سپارند

ره توشه بايد كو؟ بياور كولــــــــه‌ بارم                  اميد را ره تــــــــــوشه بهر راه دارم

ره توشه بايد، پـــاي من هموارپو باش                  هفتاد وادي پيش رو گـــــر هست، گو: باش

ره توشه بايد، عزم را در كـــــار بندم                     دل بـــــر خدا آنگه به رفتن بار بندم

ره توشه بايد، صبر را در جان نشانم                 وادي به وادي باره تا منزل كشـــــــــــانم

ره توشه ما را شوق ديدار حرم، بس                  رهتوشه بايد، مـــــرغوا مشنو ز هر كس                                           

تنگ است ما را خانه تنگ است اي برادر          بر جــــاي ما بيگانه، ننگ است اي برادر

ننگ است ما را خانه بر دشمن نهادن                 تاراج و بـــــــــــــاج رفته را گردن نهادن

تاراج و باج و فتنه را گردن نهاديم                     خفتيم غافل، خانه بـــــــــــر دشمن نهاديم

خفتيم غافل، از معاداي حرامـــــــــــي                كرديم ســــــــــــــــر تسليم ياساي حرامی

خفتيم غافل، رزم را از ياد برديم                      پـــــــــس داوري بر محضر بيداد برديم

خفتيم و دشمن، داد، ني، بيدادمان داد             خواب و خور و افيون و مستي يادمان داد

دشمن، سرا بگرفته و راه نفس هم                    دســت عمل بشكسته و پــــاي فرس هم

تاراج شد، تاراج، هر كالايمان بود                      خاموش شد هر نغمه، كاندر نايمان بــــــود

ما خامش و او هر طرف شور و شغب كرد            تاوان و خورد و خفت و مستي را طلب كرد

سينا و طور و غزه را بلعيد با هم                        مــــــــــا، خفته و او در تهاجم قدس را، هم

جولان به جولاني دگر بگرفت ازما                       مانديم ما ســـــــــرگشته او را قدس و سينا

فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد                 تخت و نگين از دست اهريمن بــگيريد

يعني كليم آهنگ جان سامري كرد                        اي ياوران بايد ولي را ياوري كــــــــــرد

وقت است تا زاد سفر بر دوش بنديم                    دل بــــــــــــر پيام دلكش چاووش بنديم

چابكسواران، رهروان، احرام بستند                     دل بر طنين اين صداي عــــــــــــام بستند

آهنگ رفتن كن كه ما را چاره فرد است                واماندن از اين كاروان، درد است، درد است

بايد خطر كردن، سفر كردن، رسيدن                    ننــــــــــگ است از ميدان، رميدن، آرميدن

وادي به وادي سينه بايد سود برراه                     منزل به منزل رفت بايد تا ســـــــــــــحرگاه

گر خاره ور خارا و گر دور است منزل،              حــــــــــــــــــكم جلودار است، بربنديم محمل

ما را گريزي جز كه آهنگ سفر نيست               عزم سفر كــــــــــن فرصت بوك و مگر نيست

باور مكن افسانه افسونگران را                          همراه بايــــــــــــــــد شد در اين ره كاروان را

باور مكن اميد ديدار حرم نيست                        گامي فرا نه تا حــــــــــــــرم جز يك قدم نيست

از دشت و دريا در طلب بايد گذشتن                   بيگاه و گــــــــــــــاه و روز و شب بايد گذشتن

گر صد حرامي، صد خطر، در پيش داريم           حــــــــــــكم جلودار است، سر در پيش داريم

حكم جلودار است، بر هامون بتازيد                   هامــــــــــــــون اگر دريا شود، از خون بتازيد

فرض است فرمان بردن از حكم جلودار              گــــــــــــــر تيغ بارد، گو ببارد، نيست دشوار

جانان من برخيز و آهنگ سفر كن                     گــــــــــــــر تيغ بارد، گو ببارد، جان سپر كن

جانان من برخيز بر جولان برانيم                     زآنجا به جولان تا خـــــــــــــــــط لبنان برانيم

آنجا كه جولانگاه اولاد يهود است                    آنجا كه قربانگاه زعتر، صـــــــور ، صيداست

آنجا كه هر سو صد شهيد خفته دارد                 آنــــــــــــــــجا كه هر كويش غمي بنهفته دارد

جانان من اندوه لبنان كشت، ما را                    بشكست داغ دير ياسين پشت، مــــــــــــــا را

جانان من برخيز بايد بر ”جبل” راند               حكم است بايد باره تـــــــــــــــا دشت امل راند

بايد ز آل سامري كيفر گرفتن                          مرحب فکندنخیبری دیگر گــــــــــــ ـــرفتن

بايد به مژگان گرفت گرد از طور سينين            بـــــــــايد به سينه رفت زينجا تا فلسطين

بايد به سر، زي مسجدالقصي سفر كرد             بـــــيد به راه دوست، ترك جان و سر كرد

جانان من برخیزوبشنوبانک چاووش                آنک امـــــــــــــــــام ما علم بگرفته بردوش

تكبير زن، لبيك گو، بنشين به رهوار

مقصد، ديــــــار قدس، همپاي جلودار جلودار


                                                                                                                                                                                    

تهیه وتدوین : فرج اله قاسمی

استفاده از مطالب پایگاه حجت الاسلام و المسلمین فرج اله قاسمی با ذکر منبع بلامانع ودر غیر این صورت ممنوع است.